Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra giám sát tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm

Phương Hằng
14:24, 10/07/2024

(ĐN)- Sáng 10-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng các phó chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng
Các đại biểu dự tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Tại điểm cầu Đồng Nai: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được cấp ủy, UBKT các cấp đẩy mạnh triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 631 tổ chức đảng và 1.767 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 10 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 20 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng và 922 đảng viên.

Qua kiểm tra kết luận 89 tổ chúc đảng và 804 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng, 584 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 497 đảng viên.

Cũng trong 6 tháng, cấp ủy các cấp và chi bộ đã giám sát chuyên đề 11.771 tổ chức đảng và hơn 42,9 ngàn đảng viên; kết luận 353 tổ chức đảng, 778 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Nội dung, đối tượng KTGS tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm, như công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công; dự án đầu tư xây dựng; đất đai, tài nguyên khoáng sản; việc kê khai tài sản thu nhập; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống...

Trong đó có những vụ việc, vụ án phức tạp, nghiêm trọng liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2024.

Tăng cường KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương.

UBKT các cấp tích cực tham mưu cấp ủy xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác KTGS, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”.

Tăng cường kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó, chú trọng làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự phục vụ đại hội.

Kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp theo dõi, chỉ đạo. Chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Phương Hằng

Tin xem nhiều