Quy định thu hồi rừng trồng được giao

Cập nhật lúc 21:26, Thứ Ba, 15/12/2020 (GMT+7)

* Ông Phạm Văn Mít (ngụ xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu) hỏi, Nhà nước thu hồi rừng trồng trong các trường hợp nào?

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Bá Lộc, cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (thuộc xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu) giải thích, theo Khoản 1, Điều 22, Luật Lâm nghiệp năm 2017 thì Nhà nước thu hồi rừng trong các trường hợp sau đây: chủ rừng sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; chủ rừng không tiến hành hoạt động bảo vệ và phát triển rừng sau 12 tháng liên tục kể từ ngày được giao, được thuê rừng, trừ trường hợp bất khả kháng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Ngoài ra, các trường hợp sau cũng bị Nhà nước thu hồi rừng: chủ rừng tự nguyện trả lại rừng; rừng được Nhà nước giao, cho thuê khi hết hạn mà không được gia hạn; rừng được giao, được thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng; chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật; các trường hợp thu hồi đất có rừng khác theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Khi thu hồi rừng, chủ rừng được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi rừng vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; giao rừng, cho thuê rừng không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng.   

Diễm Quỳnh (ghi)

.
.
;
.
.