Biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Cập nhật lúc 21:02, Thứ Tư, 16/12/2020 (GMT+7)

Ông Hoàng Anh ( ngụ xã Bàu Hàm, H.Thống Nhất) hỏi, pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án (THA) ra sao?

- Về nội dung này, ông Phan Văn Châu, Cục trưởng THA dân sự tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 75, Bộ luật Dân sự năm 2015, pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

Điều 4, Nghị định 44/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về cưỡng chế THA đối với pháp nhân thương mại quy định biện pháp cưỡng chế THA áp dụng đối với pháp nhân thương mại gồm: phong tỏa tài khoản; kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp (kê biên tài sản); tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử; tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại.

Ông Phan Văn Châu lưu ý, việc cưỡng chế THA chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của cơ quan THA hình sự có thẩm quyền. Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại; nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương. Thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm THA không quá thời hạn chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thời hạn bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp được xác định khi biện pháp tư pháp được thi hành xong. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân thương mại, tổ chức, cá nhân có liên quan trong cưỡng chế THA.

“Pháp nhân thương mại có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp cưỡng chế trong cùng một thời điểm nếu việc áp dụng một biện pháp cưỡng chế không đủ để bảo đảm THA” - ông Phan Văn Châu nhấn mạnh. 

Đoàn Phú (ghi)

.
.
;
.
.