Chỉ định người quản lý tài sản?

Cập nhật lúc 21:12, Thứ Hai, 29/06/2020 (GMT+7)

Hỏi: Tôi có người cháu nội mắc bệnh động kinh và chậm phát triển, nay tôi muốn tặng cho toàn bộ tài sản của tôi cho cháu, nhưng không muốn cha mẹ của cháu quản lý phần tài sản này. Xin được luật sư hướng dẫn.

Nguyễn Bảo Hưng (H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

- Trả lời: Theo thông tin ông cung cấp không thể hiện tài sản ông muốn tặng cho cháu nội là tài sản riêng của ông. Nếu là tài sản riêng của ông thì ông được toàn quyền định đoạt phần tài sản này. Nếu là tài sản chung của vợ chồng ông, cần phải có ý kiến của người vợ. Trường hợp vợ ông đã chết, phát sinh thừa kế nên phải giải quyết việc chia di sản của người vợ trước. Nếu vợ ông có lập di chúc di sản thừa kế, thì tài sản của vợ ông được chia theo di chúc, nếu không sẽ được chia theo pháp luật.

Đối với người cháu nội, ông đề nghị cha mẹ ruột của cháu gửi đơn yêu cầu TAND cấp huyện nơi cháu cư trú tuyên bố cháu là người hạn chế năng lực dân sự, tuy nhiên theo quy định của pháp luật, cha mẹ của cháu là người giám hộ đối với cháu.

Do vậy, đối với nguyện vọng của ông, theo chúng tôi ông nên lập di chúc hoặc lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho cháu nội và trong đó có nội dung chỉ định người (mà ông tin tưởng) quản lý tài sản cho cháu. Vì Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ...

            LS Ngô Văn Định

.
.
;
.
.