Báo Đồng Nai điện tử
En

Ủy quyền tham gia vụ án dân sự của người đứng đầu

Luật sư Ngô Văn Định
08:15, 09/07/2024

Tôi khởi kiện vụ án chia di sản thừa kế và đề nghị xem xét việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đã cấp cho những người thừa kế. Chủ tịch UBND huyện tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Vậy chủ tịch UBND huyện phải ủy quyền cho cấp phó tham gia tố tụng có đúng không, xin được luật sư tư vấn?      

Lê Văn Hữu (huyện Cẩm Mỹ)

Trả lời: Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định, trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện.

Như vậy, việc ủy quyền của người đứng đầu trong tổ chức cơ quan buộc phải ủy quyền cho cấp phó chỉ quy định trong vụ án hành chính mà thôi.

Thông tin ông cung cấp thể hiện việc chủ tịch UBND huyện tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự chia thừa kế. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định, mọi hoạt động tố tụng dân sự của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân theo các quy định của bộ luật này.

Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự…

Trường hợp của ông, khi giải quyết vụ án dân sự, tòa án có xem xét việc hủy quyết định cấp giấy chứng nhận QSDĐ (quyết định cá biệt) và phải đưa chủ tịch UBND huyện (người đứng đầu) đã ban hành giấy chứng nhận QSDĐ tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Chủ tịch huyện có thể ủy quyền cho bất cứ ai, miễn là người này đủ điều kiện nhận ủy quyền theo quy định.

 Luật sư Ngô Văn Định

Tin xem nhiều