Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công

Đoàn Phú
08:17, 08/07/2024

Để chính sách ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng kịp thời, phù hợp với quy định tăng lương cơ sở, lương cơ bản, từ ngày 1-7-2024, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC cũng được điều chỉnh tăng từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng.

Cán bộ UBND phường Thống Nhất (thành phố Biên Hòa) về khu phố chi trả tiền hỗ trợ Tết Giáp Thìn 2024 cho người dân, gia đình chính sách. Ảnh minh họa: Đ.Phú
Cán bộ UBND phường Thống Nhất (thành phố Biên Hòa) về khu phố chi trả tiền hỗ trợ Tết Giáp Thìn 2024 cho người dân, gia đình chính sách. Ảnh minh họa: Đ.Phú

Đây là tin vui đối với người được hưởng chính sách ưu đãi theo Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 ngày 9-12-2020 ưu đãi NCC với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gọi tắt là Pháp lệnh 02).

Điều chỉnh cho phù hợp

NCC với cách mạng là những người có đóng góp trong quá trình giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Theo Pháp lệnh 02, đối tượng hưởng chế độ ưu đãi NCC với cách mạng bao gồm: NCC với cách mạng và thân nhân của NCC với cách mạng bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), NCC nuôi liệt sĩ.

Trên tinh thần đó, tại Điều 5 Pháp lệnh 02 quy định, tùy từng đối tượng, NCC với cách mạng và thân nhân của NCC được hưởng chế độ ưu đãi chủ yếu như: trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần; các chế độ ưu đãi khác bao gồm: bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên…

Ngoài ra, tại khoản 2, Điều 6, Pháp lệnh 02 quy định, chế độ ưu đãi NCC với cách mạng và thân nhân của NCC phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của NCC với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh PHAN VĂN CHÂU cho hay, việc tăng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp đối với NCC với cách mạng và thân nhân của NCC với cách mạng theo Nghị định 77 kể từ ngày 1-7-2024 nhằm bảo đảm mức sống của NCC với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu cho biết, để phù hợp với nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCC với cách mạng và thân nhân của NCC với cách mạng theo khoản 2, Điều 6 của Pháp lệnh 02, ngày 1-7-2024 Chính phủ ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24-7-2021 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ NCC với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày
21-7-2023 của Chính phủ (gọi tắt Nghị định 77, có hiệu lực ngày 1-7-2024) điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng là 2,789 triệu đồng.

Tăng mức hưởng kể từ ngày 1-7

Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của NCC với cách mạng và thân nhân của NCC với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi NCC với cách mạng.

Từ quan điểm, chủ trương này, Nghị định 77 đã có sự thay đổi về mức hưởng đối với NCC với cách mạng và thân nhân NCC với cách mạng. Cụ thể: bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 8,367 triệu đồng, phụ cấp ưu đãi hàng tháng 2,337 triệu đồng. Mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến là 2,337 triệu đồng; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày là 1,673 triệu đồng.

Riêng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng với thân nhân NCC được quy định như sau: 2,789 triệu đồng/thân nhân của 1 liệt sĩ; 5,578 triệu đồng/thân nhân của 2 liệt sĩ; 8,367 triệu đồng/thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên; 2,231 triệu đồng/cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng…

Còn mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41-50% là 2,911 triệu đồng; có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51-60% là 3,627 triệu đồng; có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91-100% là 7,104 triệu đồng…

Ngoài ra, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21-40% là 2,120 triệu đồng; có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41-60% là 3,542 triệu đồng; có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61-80% là 4,964 triệu đồng; có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên là 6,358 triệu đồng.

Thương binh Lê Văn Sáng (67 tuổi, ngụ xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú) chia sẻ, việc Chính phủ tăng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp đối với NCC với cách mạng và thân nhân NCC với cách mạng theo Nghị định 77 rất có ý nghĩa vì phù hợp với việc tăng lương cơ sở, lương cơ bản vùng tăng kể từ ngày 1-7-2024; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với NCC với cách mạng, thân nhân NCC và các bệnh binh; tạo điều kiện cho những người thụ hưởng có điều kiện nâng cao đời sống.

 Đoàn Phú

Tin xem nhiều