En

Tiến độ triển khai các dự án chuyển đổi số vẫn chậm

08:04, 18/04/2023

(ĐN) - Ngày 18-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về tiến độ triển khai các dự án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Ngày 18-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về tiến độ triển khai các dự án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chỉ đạo cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chỉ đạo cuộc họp

Năm 2023, Đồng Nai có 156 nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị đăng ký với tổng kinh phí gần 1,7 ngàn tỷ đồng. Trong đó, 61 nhiệm vụ, dự án, kinh phí đăng ký hơn 1,34 ngàn tỷ đồng được đầu tư bằng vốn đầu tư công; 95 nhiệm vụ, dự án kinh phí hơn 335 tỷ đồng sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp.

Tính đến ngày 17-4, có 16/156 nhiệm vụ, dự án đang triển khai, tiến độ khá chậm. Hiện tỉnh cũng có 1 ngàn tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 6,4 ngàn thành viên. Đây là cánh tay nối dài của các cấp trong tuyên truyền, vận động người dân tìm hiểu, tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Một số sở, ngành, địa phương đã và đang thực hiện các dự án chuyển đổi số cũng đã kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, mục tiêu là làm sao đưa chuyển đổi số vào thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Nhà nước một cách tối ưu cũng như phục vụ người dân. Do đó, cần phải nâng được mức độ đánh giá Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của Đồng Nai trong bức tranh chung của cả nước.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị, các sở, ngành căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để đẩy nhanh các nhiệm vụ thực hiện. Khi đăng ký dự án nhiều phải có trách nhiệm triển khai thực hiện. Tuy nhiên yêu cầu là đúng quy trình, quy định pháp luật. Vấn đề nào quá khó khăn thì báo cáo để có hướng tháo gỡ vướng mắc.

Vương Thế
 

Tin xem nhiều