Xử lý nghiêm cán bộ, công chức yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu giấy

Cập nhật lúc 08:57, Thứ Tư, 08/03/2023 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Khi thực hiện thủ tục hành chính, người dân chỉ cần cung cấp căn cước công dân có gắn chip thay sổ hộ khẩu giấy. Trong ảnh: Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh
Ảnh minh họa: Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến; tăng cường rà soát kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền; nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh đảm bảo việc kết nối tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022 NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ yêu cầu các sở, ban, ngành chủ động báo cáo đề xuất bộ, ngành Trung ương theo lĩnh vực chuyên môn để được hướng dẫn thực hiện; tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lập danh sách đăng ký tài khoản cán bộ, công chức bộ phận một cửa để tra cứu khai thác thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; khẩn trương thực hiện việc phân quyền tra cứu khai thác thông tin công dân cấp tài khoản tra cứu thông tin về cư trú ngay khi có đề nghị từ đơn vị liên quan; chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ tiếp dân phải sử dụng phương thức khai thác thông tin cư trú của công dân theo quy định…

Đồng thời, giao văn phòng UBND tỉnh, Sở TT-TT kiểm tra, phát hiện kịp thời báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, cá nhân, tổ chức  chậm đăng ký tài khoản; không sử dụng phương thức khai thác thông tin cư trú; yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin cư trú trái quy định.

Kim Liễu

.
.
;
.
.