Báo Đồng Nai điện tử
En

BHXH Việt Nam tôn vinh 15 doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai

09:11, 10/11/2022

(ĐN)- BHXH Việt Nam vừa tổ chức tôn vinh 103 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN lần thứ 1, giai đoạn 2017-2021 khu vực phía Nam. Trong đó, tỉnh Đồng Nai có 15 doanh nghiệp.

(ĐN)- BHXH Việt Nam vừa tổ chức tôn vinh 103 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN lần thứ 1, giai đoạn 2017-2021 khu vực phía Nam. Trong đó, tỉnh Đồng Nai có 15 doanh nghiệp. Qua đó, tạo sự lan toả trong cộng đồng doanh nghiệp về thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Pacific Việt Nam tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Pacific Việt Nam tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Đó là: Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam; Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam; Công ty CP TKG Taekwang Vina; Công ty TNHH Dona Pacific; Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh; Công ty TNHH Fashion Garments 2; Công ty CP Dệt Renze; Công ty CP Đồng Tiến; Công ty CP Johnson Wood; Công ty TNHH Việt Nam Wacoal; Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam; Công ty Dinh dưỡng Á Châu; Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam; Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất thiết bị Aureole; Công ty TNHH On Semiconductor Việt Nam.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, nhiều năm qua, 15 doanh nghiệp được tuyên dương đã thu được hơn 18 ngàn tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN; bình quân mỗi năm đã phối hợp cơ quan BHXH giải quyết các chế độ BHXH cho trên 367 ngàn lượt người lao động. Hiện nay, các doanh nghiệp này đang giải quyết công ăn việc làm và đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho hơn 144 ngàn lao động. Qua đó đóng góp lớn vào thành tích tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù từ năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp bị tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực bảo đảm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; phối hợp tốt với cơ quan BHXH các cấp bảo đảm quyền lợi cho người lao động, nhất là việc thực hiện các thủ tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19. Trên cơ sở đó, ngành BHXH đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, quỹ  BHTN.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều