En

20 năm học bổng Vượt khó vì tương lai

01:11, 29/11/2022

Qua 20 lần tổ chức, học bổng Vượt khó vì tương lai của Báo Đồng Nai đã góp phần chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các em được tiếp bước đến trường. Trong đó, đã có hơn 2,6 ngàn học sinh, sinh viên được nhận học bổng với tổng giá trị học bổng đạt hơn 3,7 tỷ đồng.

 

Qua 20 lần tổ chức, học bổng Vượt khó vì tương lai của Báo Đồng Nai đã góp phần chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các em được tiếp bước đến trường. Trong đó, đã có hơn 2,6 ngàn học sinh, sinh viên được nhận học bổng với tổng giá trị học bổng đạt hơn 3,7 tỷ đồng.

Đồ họa: Hải Hà

Tin xem nhiều