En

Chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

09:08, 05/08/2022

(ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức các đơn vị, địa phương.

(ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức các đơn vị, địa phương.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa TP.Biên Hòa. Ảnh minh họa: Hồ Thảo
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa TP.Biên Hòa. Ảnh minh họa: Hồ Thảo

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, các cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành nhiều kết luận thanh tra, kết luận kiểm toán. Tại một số đơn vị, địa phương vẫn còn hạn chế, thiếu sót, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phải kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ. Nguyên nhân khách quan của tình trạng nêu trên do các quy định pháp luật của các ngành, lĩnh vực rất phức tạp, còn chồng chéo, chưa cụ thể…

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, nâng cao trách nhiệm công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức thẩm định, tham mưu, chỉ đạo xử lý công việc của các ngành, lĩnh vực: đất đai, xây dựng, tài chính, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy trách nhiệm người đứng đầu các ngành, người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều