Báo Đồng Nai điện tử
En

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 23%

09:07, 28/07/2022

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, số người lao động (NLĐ) nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 35.503 ngàn người, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 35 ngàn người.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, số người lao động (NLĐ) nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 35.503 ngàn người, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên 35 ngàn người.

Trung tâm đã đẩy mạnh triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để giải quyết chế độ nhanh và kịp thời cho NLĐ. Ngoài ra, tư vấn việc làm cho trên 35 ngàn NLĐ thất nghiệp, phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo nghề cho 192 NLĐ. Hiện trung tâm đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến giải quyết trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.     

Thảo My

Tin xem nhiều