En

Tăng số vụ trợ giúp pháp lý cho người dân

04:06, 17/06/2022

(ĐN)- Tại hội nghị sơ kết công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) 6 tháng đầu năm 2022 vào sáng 17-6, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh (thuộc Sở Tư pháp) Lê Quang Vinh cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm đã tích cực triển khai công tác TGPL và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày càng sâu rộng trong nhân dân, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống.

(ĐN)- Tại hội nghị sơ kết công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) 6 tháng đầu năm 2022 vào sáng 17-6, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh (thuộc Sở Tư pháp) Lê Quang Vinh cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm đã tích cực triển khai công tác TGPL và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày càng sâu rộng trong nhân dân, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống.

Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) Lê Quang Vinh phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác TGPL giúp pháp lý Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2022
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lê Quang Vinh phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác TGPL giúp pháp lý Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Cụ thể, số vụ việc thụ lý mới 6 tháng đầu năm 2022 là 180 vụ (tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm 2021); số vụ việc hoàn thành TGPL là 137 vụ (tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2021) và đã đạt 73% chỉ tiêu giao cho trợ giúp viên pháp lý trong năm 2022.

Bên cạnh việc thực hiện TGPL cho những đối tượng yếu thế trong xã hội như: người nghèo, người khuyết tật, trẻ em..., Trung tâm TGPL Nhà nước còn chú trọng đến công tác truyền thông để đông đảo người dân biết đến dịch vụ TGPL.

Theo ông Lê Quang Vinh, để đạt được kết quả này, bên cạnh sự chủ động, tích cực trong công tác của các trợ giúp viên pháp lý, còn nhờ công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng ngày càng được củng cố, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên tham gia tố tụng nên số vụ hoàn thành TGPL cũng gia tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Thành Nhân

Tin xem nhiều