En

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và khối doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng

02:01, 14/01/2022

(ĐN) - Sáng 14-1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

(ĐN) - Sáng 14-1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hiện nay Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 72 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số hơn 5.800 đảng viên. Trong năm qua, Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy khối đã bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ khối về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; qua đó xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ khối. Tất cả các đơn vị thuộc khối đều được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ngành cấp trên xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức cơ sở Đảng thuộc khối đều tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; công tác kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ khối vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao...

Theo Nghị quyết 03-NQ/ĐUK ngày 10-12-2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn; lãnh đạo thực hiện và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của khối và cơ sở...

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy, bên cạnh những kết quả tích cực mà toàn Đảng bộ khối đạt được trong thời gian qua thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế; trong đó từng có trường hợp hiểu và thực hành sai nguyên tắc của Đảng một cách sơ đẳng. Do đó, từ năm nay, Đảng bộ khối sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc hơn nữa việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng sẽ phải được tổ chức bài bản, quy củ hơn. Chúng ta không ham mở thật nhiều lớp để hoàn thành chỉ tiêu, để có những con số đẹp trong báo cáo mà phải tập trung vào mục tiêu công tác tuyên truyền như lời dạy của Bác Hồ: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân biết, dân hiểu, dân tin và dân làm. Thiếu một khâu là tuyên truyền thất bại.

Đồng chí cũng cho biết, năm 2021, số đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh bị thi hành kỷ luật khá nhiều (56 trường hợp), nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, buông lỏng lãnh đạo (trong khi các Đảng bộ khác, đảng viên vi phạm chủ yếu là chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình), do vậy năm 2022 từ Đảng ủy khối đến các cơ sở phải thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát thật đầy đủ, toàn diện, cẩn trọng, nghiêm túc qua đó kịp thời ngăn chặn những sai trái, khắc phục khuyết điểm; phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cũng tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Lê Thị Ngọc Loan tặng cờ thi đua của Ban TVTU cho tổ chức Đảng trực thuộc khối đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2016-2020
Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Lê Thị Ngọc Loan tặng cờ thi đua của Ban TVTU cho tổ chức Đảng trực thuộc khối đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2016-2020

Trong năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục phối hợp với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022. Đồng thời, không ngừng đổi mới phương thức học tập, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng công nhân lao động, phù hợp thực tế ở cơ sở để đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có tinh thần làm việc hiệu quả, sáng tạo, vì sự phát triển chung của doanh nghiệp và đời sống người lao động.

Dịp này, Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng các tổ chức Đảng và đảng viên HTXSNV và HTTNV năm 2021.

Phương Hằng

Tin xem nhiều