En

Định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

04:07, 27/07/2021

(ĐN)- Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Kế hoạch số 48-KH/BTGTW ngày 21-7-2021 về định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

(ĐN)- Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Kế hoạch số 48-KH/BTGTW ngày 21-7-2021 về định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Biên Hòa tặng quà cho người dân các phường ở TP.Biên Hòa đang thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Biên Hòa tặng quà cho người dân các phường ở TP.Biên Hòa đang thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong kế hoạch có nêu, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền đã phát huy vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 ở nước ta.

Gần đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm cộng đồng và số ca mắc tăng cao ở các địa phương, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam; không loại trừ khả năng lan rộng hơn. Nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong phối hợp chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm là:

Một là, tạo được sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, trong đó có nhận thức đúng đắn về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch Covid-19 cũng như những biến chủng mới do virus SARS-CoV2 gây ra; tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, nỗ lực duy trì lao động, sản xuất nhằm bảo đảm “mục tiêu kép”; quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Hai là, tận dụng cơ hội tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm, tử tế, nhân văn và nhân ái.

Ba là, tăng cường dòng dư luận tích cực về Việt Nam của cộng đồng quốc tế; góp phần duy trì và thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác lớn, quan trọng. Qua đó, nâng cao uy tín và vị thế đất nước, quảng bá tiềm năng phát triển, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển “hậu đại dịch”.

Bốn là, đấu tranh, phản bác kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội.

Qua công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Khi thông tin về dịch bệnh cần cân bằng với các dòng thông tin khác, phản ánh đầy đủ mọi mặt của đời sống xã hội. Tăng cường các thông tin tích cực, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết của dân tộc; tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn xã hội.

Nội dung thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh; trong đó nhấn mạnh 03 mục tiêu: Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường; Bảo đảm mục tiêu kép: phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh; Tập trung hỗ trợ các tỉnh, thành phố, các khu vực, địa bàn có số ca nhiễm cao, tình hình, diễn biến dịch phức tạp.

Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh; các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn đối với đại dịch COVID-19; truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh, trong đó, chú trọng thông điệp “5K + vaccine” và ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; phản ánh những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp trong đàm phán, mua và cung ứng vắc xin về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc xin của Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid- 19; truyền thông kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch.

Tuyên truyền những nhận xét, đánh giá thiện chí, tích cực của các tổ chức quốc tế, dư luận, báo chí quốc tế ủng hộ quan điểm, chủ trương phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam; những bài học hay, kinh nghiệm tốt; triển vọng đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo, thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Truyền tải thông điệp quốc tế về một Việt Nam đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 với phương cách phù hợp, có chính trị - xã hội ổn định, kinh tế giàu tiềm năng phát triển, xã hội đoàn kết, nhân văn, là thành viên trách nhiệm, tích cực cùng nhân loại phòng, chống đại dịch. Phản ánh tình hình phòng, chống dịch trên thế giới khách quan, cân bằng, phù hợp; qua đó giúp cán bộ, Nhân dân nhận thức rõ ràng về vị thế tích cực của Việt Nam trong bức tranh chung của thế giới, tăng cường lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng. Tránh rơi vào “cuộc chiến truyền thông” giữa các nước lớn liên quan đến nguồn gốc virus, chất lượng vắc xin, bảo đảm quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Phương Hằng

Tin xem nhiều