Đảm bảo công tác bầu cử ở cơ sở cách ly tập trung được tổ chức thực hiện theo quy định

Cập nhật lúc 20:19, Thứ Ba, 18/05/2021 (GMT+7)

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh vừa có văn bản gửi tới UBBC các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa cùng Tiểu ban phụ trách công tác an ninh, trật tự và y tế về việc phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị phương án bầu cử ở khu vực cách ly y tế tập trung.

Tại văn bản này, UBBC tỉnh cho biết, UBBC tỉnh đã nhận được văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11-5 của Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG) về việc hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử. UBBC tỉnh đề nghị UBBC các huyện, TP.Long Khánh và TP.Biên Hòa nghiên cứu thực hiện nội dung nêu trên; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương phối hợp với trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã chuẩn bị các phương án tổ chức bầu cử ở khu vực cách ly y tế tập trung phù hợp với tình hình thực tế. UBBC tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế (Phó tiểu ban phụ trách công tác an ninh, trật tự và y tế) kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế tại các địa phương chủ động phối hợp với UBBC cùng cấp thống nhất phương án đảm bảo công tác bầu cử ở cơ sở cách ly tập trung được tổ chức thực hiện theo quy định…          

Hồ Thảo

.
.
;
.
.