Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử

03:02, 24/02/2021

(ĐN)- Sáng 24-2, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức cuộc họp giao ban nhằm rà soát lại các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

(ĐN)- Sáng ngày 24-2, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức cuộc họp giao ban nhằm rà soát lại các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

* Vượt tiến độ thời gian đề ra

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, thời gian qua, dù phải tập trung cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện quan trọng khác của tỉnh, cùng với đó dịch bệnh Covid-19 đã gây nên không ít khó khăn..., song với nỗ lực của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, đến nay các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đều thực hiện vượt các mốc thời gian đề ra.

Theo báo cáo của ủy ban bầu cử tỉnh, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử theo quy định, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến công tác bầu cử tại 12 điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện. Từ quy định của Trung ương, của tỉnh, đến nay ở cấp huyện, xã đã triển khai nội dung văn bản đến các cơ quan, tổ chức có liên quan và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

Nhờ tinh thần khẩn trương, tích cực, đến nay việc thành lập các tổ chức bầu cử đã được thực hiện kịp thời. Công tác phối hợp, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên và đảm bảo đúng tỷ lệ để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đúng như thời gian đã quy định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh Cao Văn Quang cho hay, đến nay, ở cấp tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV phân bổ cho tỉnh; cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ở cấp huyện, cấp xã, ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam ở 11/11 huyện, thành phố, 170/170 xã, phường, thị trấn cũng đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất thống nhất cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Dự kiến, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 sẽ được diễn ra từ ngày 16 đến 19-3.

Về công tác thông tin tuyên truyền, bước đầu cũng đã có kế hoạch triển khai; các địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Giám đốc Sở TT-TT, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban Bầu cử tỉnh Lê Hoàng Ngọc cho biết thêm, đã ban hành kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và triển khai các nội dung, thời gian thực hiện tuyên truyền, trách nhiệm của các đơn vị và 11 khẩu hiệu tuyên truyền về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống Covid-19 được thực hiện đảm bảo hiệu quả. Theo Đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh, đến nay Tiểu ban phụ trách công tác đảm bảo an ninh - trật tự an toàn xã hội đã ban hành kế hoạch triển khai công tác công an đảm bảo an ninh, trật tự bầu cử trên địa bàn tỉnh và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đến các đơn vị trực thuộc, công an huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai công tác nghiệp vụ để nắm và xử lý tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử, phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid – 19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử. Đến nay, chưa có vụ việc an ninh trật tự nào phát sinh liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Về số lượng, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu tại các đơn vị bầu cử, báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Tú cho biết, đối với đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia số lượng đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu bầu cử ở các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, dự kiến số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 4 đơn vị, tương ứng 20 ứng cử viên (mỗi đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên, được bầu 3 đại biểu).

Đối với đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, đến nay Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến của UBND cấp huyện và được sự chấp thuận của Thường trực Tỉnh ủy với số lượng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 27 đơn vị. Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ ấn định và công bố trong tháng 2-2021 theo đề nghị của UBND tỉnh. Đối với đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, đến nay, đã có 11/11 đơn vị cấp huyện dự kiến tổng số 95 đơn vị bầu cử. Đối với đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, các đơn vị cấp xã của 11/11 đơn vị cấp huyện đã dự kiến tổng số 1.166 đơn vị bầu cử cấp xã.

* Tiếp tục bám sát theo dõi địa bàn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, để đảm bảo hiệu quả công tác tham mưu chuẩn bị các nội dung, nhiệm vụ tiến hành bầu cử thành công, trong thời gian tới, các thành viên của Ủy ban bầu cử cần căn cứ vào thông báo phân công nhiệm vụ, tiếp tục bám sát theo dõi địa bàn.

Các Trưởng Tiểu ban cần căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ từng thành viên của tiểu ban, định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả về Ủy ban bầu cử tỉnh. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, kết hợp công tác phòng chống dịch bệnh.

Ủy ban Bầu cử tỉnh giao Tiểu ban phụ trách công tác thông tin tuyên truyền tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo các thông tin, quy định về công tác bầu cử đến với các cơ quan, đơn vị tổ chức, người dân, doanh nghiệp, người lao động được biết hiểu rõ tầm quan trọng của bầu cử; đảm bảo hệ thống đường truyền tín hiệu thông tin liên lạc được kịp thời, thông suốt. Phối hợp với công an tỉnh ngăn chặn các hành vi tuyên truyền các thông tin sai lệch trên hệ thống mạng và phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng yêu cầu Trưởng ban phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp Sở Y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Giao Tiểu ban phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo theo dõi nắm bắt xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong thời gian giới thiệu, tiếp nhận hồ sơ ứng cử đảm bảo thời gian quy định.

Giao Tiểu ban phụ trách công tác Tài chính – hậu cầu khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định chi phí bầu cử làm cơ sở cho địa phương triển khai thực hiện. Riêng Sở Nội vụ, với vai trò là cơ quan tham mưu chính về công tác bầu cử, cần căn cứ vào tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo quy định, chủ động đề xuất tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh, Tỉnh ủy chỉ đạo công tác bầu cử đảm bảo tiến độ thời gian quy định. Kịp thời báo cáo, xin ý kiến xử lý kiến nghị của địa phương các tiểu ban bầu cử, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác bầu cử…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị chu đáo việc tổ chức hội nghị hướng dẫn hồ sơ ứng cử viên, thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu ứng cử viên theo cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của Ban Thường trực Mặt trận cấp huyện để kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều