.

Hơn 7,2 tỷ đồng cải tạo các hạng mục tại di tích Khu ủy miền Đông Nam bộ

Cập nhật lúc: 20:24, 20/07/2020 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư sửa chữa, cải tạo các hạng mục tại di tích Khu ủy miền Đông Nam bộ. Tổng giá trị các gói thầu hơn 7,2 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 4,5 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý rà soát điều chỉnh dự toán xây dựng; căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn...

                Vân Nam