Hơn 6,7 ngàn tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án Sân bay Long Thành trong năm 2020

Cập nhật lúc 20:41, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND H.Long Thành và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2020 đối với dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Tổng vốn trái phiếu Chính phủ được giao để thực hiện trong năm 2020 đối với dự án này là hơn 6,7 ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, UBND H.Long Thành được giao số vốn hơn 6,1 ngàn tỷ đồng để thực hiện các dự án thành phần như: thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi xây dựng sân bay, dự án tái lập hạ tầng ngoài ranh sân bay và xây dựng Trung tâm Hành chính xã Bình Sơn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao số vốn gần 600 tỷ đồng để thực hiện các dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại 2 khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn.

UBND tỉnh yêu cầu 2 đơn vị phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư theo định kỳ hằng tháng và hằng quý.               

Phạm Tùng

.
.
;
.
.