En

Điều chỉnh giảm hơn 15 ngàn hécta đất phi nông nghiệp

08:07, 27/07/2016

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, đến đầu năm 2016 đất phi nông nghiệp của tỉnh là gần 119,8 ngàn hécta.

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, đến đầu năm 2016 đất phi nông nghiệp của tỉnh là gần 119,8 ngàn hécta. Chính phủ phân bổ cho Đồng Nai đến năm 2020 đất phi nông nghiệp là gần 153,8 ngàn hécta, tăng hơn 34 ngàn hécta. So với quy hoạch được duyệt thì đất phi nông nghiệp của Đồng Nai điều chỉnh giảm hơn 15 ngàn hécta, do đưa ra khỏi quy hoạch 7 cụm công nghiệp, 31 khu khai thác vật liệu xây dựng và 24 hồ chứa nước. Do đó, trong lần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ đề nghị Chính phủ cho điều chỉnh giảm quy hoạch đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, Đồng Nai cũng đề xuất Chính phủ cho giảm đất rừng sản xuất chuyển sang tăng đất rừng đặc dụng, giảm đất phát triển hạ tầng và giảm đất ở đô thị.

Uyển Nhi

 

 

Tin xem nhiều