Báo Đồng Nai điện tử
En

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ

06:07, 27/07/2016

Chiều 27/7, Quốc hội đã nghe báo cáo về kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Chiều 27/7, Quốc hội đã nghe báo cáo về kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc về kết quả thảo luận tại Đoàn, ý kiến của các đại biểu Quốc hội đều nhất trí với Tờ trình. 

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị Chính phủ cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách các ngành, lĩnh vực và cơ quan, bảo đảm bao quát toàn diện nhưng không chồng chéo hoặc bỏ sót, xác định rõ trách nhiệm các thành viên Chính phủ. 

Đại biểu đề nghị phân công một Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách vấn đề biển đảo, một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách nội chính. Đối với Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nên phụ trách thêm một lĩnh vực khác hoặc bố trí một thành viên Chính phủ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua, việc phân công nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ về cơ bản phù hợp, bao quát lĩnh vực công tác. 

Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng sau khi được Quốc hội phê chuẩn. 

Về ý kiến đề nghị có một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tổng kết thực hiện Nghị quyết số 15 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và sơ kết thực hiện Kết luận số 64/KL-TƯ. 

Thủ tướng cũng cho biết, về ý kiến bố trí một thành viên Chính phủ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã thảo luận kỹ, thống nhất trình Quốc hội cho giữ như nhiệm kỳ vừa qua, bảo đảm ổn định tinh gọn cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. 

Về ý kiến bảo đảm tỷ lệ nữ nhất định trong thành viên Chính phủ, Thủ tướng cho rằng các nhân sự đã được xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa trong cả hệ thống chính trị. 

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn theo đúng Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XIV. 

Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành quy chế làm việc của Chính phủ, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, làm tốt công tác xây dựng thể chế, khắc phục tình trạng nợ đọng, đẩy mạnh phân cấp trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương, cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ với 96,96% đại biểu tán thành. Tại Nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ. 

Số Phó Thủ tướng Chính phủ là 5 người, trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Số Bộ trưởng là 17 người, gồm các Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Bộ Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. 

Số Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ là 4 người, gồm Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Theo Tờ trình, nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 có 27 thành viên, gồm: 

Các Phó Thủ tướng Chính phủ: 

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

2. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

3. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

4. Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

5. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

Các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ: 

1. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

2. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

3. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

4. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

5. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

6. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

7. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

8. Ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

9. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

10. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

11. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

12. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

13. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

14. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

15. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

16. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

17. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

18. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

19. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

20. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

21. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. 

Các đại biểu đã thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. 

Trước đó, với 95,75% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017. 

Theo Nghị quyết này, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội tiến hành xem xét thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan. 

Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. 

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội xem xét thảo luận báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, xem xét thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại tố cáo, báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan. 

Quốc hội xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát chuyên đề việc thực hành chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. 

Sáng 28/7, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này./.

HOÀNG THỊ HOA (TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều