Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề ra 5 giải pháp chính thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Đồng Nai

Hải Quân
15:04, 02/07/2024

(ĐN) - Kế hoạch về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2024 vừa được Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức vừa ký ban hành đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể về dữ liệu số, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Các bạn trẻ tham quan có mô hình chuyển đổi số tại hội thảo thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số Đồng Nai năm 2023. Ảnh: Hải Quân
Các bạn trẻ tham quan các mô hình, ứng dụng số tại hội thảo thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số Đồng Nai năm 2023. Ảnh: Hải Quân

Trong đó, phấn đấu 50% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở của tỉnh; tỉ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 50%; tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 70%...

Kế hoạch đề các nhiệm vụ và 5 giải pháp chính để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thứ nhất, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Thứ hai, phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Thứ ba, chú trọng nghiên cứu. hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ. Thứ tư, đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Thứ năm là giải pháp về tăng cường hợp tác quốc tế…

Mới đây, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã ký ban hành kế hoạch số 227/KH-UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2024. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 53/KH-UBND tỉnh ngày 15-2-2024.

Hải Quân

Tin xem nhiều