Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 30-9: Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; Thu hồi hơn 9,6 ngàn mét vuông đất của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; Bắt đối tượng đâm chết người ở phường Trảng Dài…

Tin nhanh audio 30-9: Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; Thu hồi hơn 9,6 ngàn mét vuông đất của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; Bắt đối tượng đâm chết người ở phường Trảng Dài…

Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; Thu hồi hơn 9,6 ngàn mét vuông đất của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; Bắt đối tượng đâm chết người ở phường Trảng Dài…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x