En

Kinh tế tuần hoàn trong khởi nghiệp tạo tác động

08:11, 04/11/2022

Đó là chủ đề của diễn đàn Khởi nghiệp quốc tế được tổ chức vào ngày 15-11 tới đây theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính ở TP.Hà Nội.

Đó là chủ đề của diễn đàn Khởi nghiệp quốc tế được tổ chức vào ngày 15-11 tới đây theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính ở TP.Hà Nội.

Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn về khung pháp lý nhằm khuyến khích hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả cho các DN. Tư duy người lãnh đạo (CEO/Founder) trong doanh nghiệp khởi nghiệp về mô hình kinh tế tuần hoàn ngay khi có ý tưởng khởi nghiệp - lợi ích mang lại cho doanh nghiệp khởi nghiệp khi áp dụng kinh tế tuần hoàn. Thành công trong phát triển kinh tế của các nước trên thế giới sau khi thực hiện chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, mô hình kinh doanh thực tiễn theo hướng tuần hoàn hiệu quả…

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác chương trình Khởi nghiệp quốc gia năm 2022 và chương trình Youth Co:Lab của chương trình Phát triển LHQ cho Việt Nam, với sự tài trợ của Citi Foundation, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam là đơn vị tổ chức thực hiện.

Văn Gia

Tin xem nhiều