En

Cuộc thi viết với chủ đề "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09:03, 12/03/2020

1. Chủ đề cuộc thi: Viết về những gương điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh.

I. NỘI DUNG

1. Chủ đề cuộc thi: Viết về những gương điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung bài dự thi:

Các tác phẩm tham dự cuộc thi cần đáp ứng các nội dung sau:

- Phát hiện những mô hình làm tốt công tác Dân vận trên địa bàn Đồng Nai trong thời gian qua.

- Bài viết mô tả được những câu chuyện, sự kiện, cách làm công tác Dân vận và những kết quả đạt được trong phong trào ở các cơ sở xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị.

- Từ đó giới thiệu khái quát, cô đọng về những gương điển hình làm công tác “Dân vận khéo” của tập thể, cá nhân theo phương pháp công tác Dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong bài báo Dân vận.

- Các gương điển hình phải đảm bảo các tiêu chí đánh giá theo Hướng dẫn số 37-HD/BDVTU ngày 11-5-2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về hướng dẫn tiêu chí cơ bản đánh giá điển hình “Dân vận khéo”.

3. Đối tượng dự thi:

Đối tượng tham gia cuộc thi là phóng viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn Đồng Nai (Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo không được dự thi).

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận tác phẩm dự thi và chấm, công bố tác phẩm tham dự cuộc thi:

- Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30-8-2020 (hạn cuối nhận tác phẩm dự thi).

+ Từ ngày 1-8-2020 đến 1-9-2020: Tổ chức chấm sơ khảo các bài dự thi để tuyển chọn một số bài viết theo quy định để đưa vào danh sách chấm vòng chung khảo.

+ Từ ngày 1 đến 30-9-2020: Ban tổ chức, Ban giám khảo chấm các tác phẩm vào vòng chung khảo.

+ Tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi trong lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2020).

- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, số 90, đường Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (ngoài bì thư ghi rõ: “Tác phẩm tham dự thi viết về những điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”). Hoặc gửi file văn bản về địa chỉ email: phonghcthbdvtu@yahoo.com.

Mọi chi tiết liên quan đến cuộc thi xin liên hệ: 02513.822.489.

Lưu ý: Mỗi tác giả tham gia cuộc thi gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI

1. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi:

- Mỗi bài viết từ 1.200-2.000 từ (không quá 5 trang giấy A4).

- Tác phẩm dự thi là bài viết có thể bao gồm các thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, bút ký...

- Là những tác phẩm chưa gửi tham gia cuộc thi nào. Ban tổ chức tiếp nhận cả những bài đã đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 1-1-2020 đến 30-8-2020.

- Tác phẩm dự thi là những câu chuyện về cá nhân, tập thể điển hình Dân vận khéo là người thật, việc thật và đảm bảo đạt các tiêu chí “Dân vận khéo” được quy định tại Hướng dẫn số 37-HD/BDVTU ngày 11-5-2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về hướng dẫn tiêu chí cơ bản đánh giá điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, thuyết phục và có tính định hướng cao.

- Tác phẩm dự thi chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, đánh máy vi tính rõ ràng trên khổ giấy A4 (font: Times New Roman, cỡ chữ 14); ghi đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email (nếu có), địa chỉ liên hệ, đơn vị công tác.

(Lưu ý: Để đảm bảo tính khách quan trong công tác chấm thi, đề nghị tác giả đính kèm thông tin về mình ngoài nội dung bài dự thi, không ghi thông tin riêng trong bài thi).

2. Tác phẩm dự thi không hợp lệ:

- Tác phẩm là những bài sao chép giống tác phẩm dự thi của người khác (trường hợp này cả hai hoặc nhiều bản giống nhau đều bị loại) hoặc sao chép từ mạng internet.

- Tác phẩm giới thiệu điển hình không thuộc tỉnh Đồng Nai mà ở các địa phương khác.

- Tác phẩm sáng tác, mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ…).

            BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tin xem nhiều