Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024):
Vun đắp niềm tin của nhân dân vào Đảng

Nguyễn Phượng
08:07, 03/02/2024

Cách đây 94 năm, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam.

94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển; chính trị - xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đảng đã và đang tạo được niềm tin yêu đặc biệt của toàn dân. Như trong năm 2023, bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới biến động khó lường, ảnh hưởng nhiều mặt tới quá trình phát triển, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, công tác quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong khu vực, được bạn bè quốc tế đánh giá cao và bày tỏ lòng yêu mến, khâm phục.

Đặc biệt, thời gian qua, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng từng bước đi vào chiều sâu, nhất là trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã khẳng định vị thế của Đảng trong lòng dân ngày càng vững mạnh. Đảng đã và đang kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện hiệu quả với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Công tác cán bộ được thực hiện kỹ càng nhằm lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước…

Trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Niềm tự hào, niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng từng bước được vun đắp, nâng cao, ngày càng bền chặt hơn qua suốt chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng từ năm 1930 đến nay… Tiếp tục trên chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vô cùng yêu dấu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…; phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng "cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều