En

Tăng tuyên truyền, giảm đảng viên sinh con thứ 3

08:01, 12/01/2023

Thông qua Báo Đồng Nai, tôi được biết tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật năm 2022 trên toàn tỉnh là 491 người, chiếm 0,56% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh (tăng 0,06% so với năm 2021). Phần lớn đảng viên vi phạm dẫn đến bị kỷ luật liên quan đến chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Thông qua Báo Đồng Nai, tôi được biết tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật năm 2022 trên toàn tỉnh là 491 người, chiếm 0,56% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh (tăng 0,06% so với năm 2021). Phần lớn đảng viên vi phạm dẫn đến bị kỷ luật liên quan đến chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Nhiều đảng viên vi phạm đang công tác trong ngành Giáo dục. Phần lớn các trường hợp bị kỷ luật rơi vào những giáo viên không có chức vụ, đi dạy với suy nghĩ chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn chứ không có nhu cầu thăng tiến.

Ngoài lý do không có nhu cầu thăng tiến, theo tôi, còn do hiện nay có không ít đảng viên hiểu chưa đúng về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Thời gian qua, nhiều kênh truyền thông tuyên truyền về dân số vàng, về nguy cơ hạ mức sinh, khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con nhưng không ít người hiểu lầm rằng mức sinh hạ có nghĩa là đang khuyến khích sinh con, có quyền sinh con thứ 3. Ngoài ra, một số đảng viên cho rằng, xử lý kỷ luật vì vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình chỉ là kỷ luật nhẹ, không ảnh hưởng gì.

Tại Đồng Nai, nhiều năm qua, năm nào tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật vì vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình cũng chiếm nhiều nhất, từ đó đẩy số đảng viên của tỉnh bị kỷ luật lên cao. Đây là vấn đề cần quan tâm hơn nữa. Thời gian tới, công tác tuyên truyền về chính sách dân số trong mỗi chi, đảng bộ cần được chú trọng hơn. Trong đó, tập trung chỉ ra những nhận thức sai lầm về chính sách dân số. Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết
21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới quy định đảng viên phải tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, nên việc đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 là vi phạm chính sách dân số và bị kỷ luật theo Quy định 69-QĐ/TW (trừ một số trường hợp đặc biệt sinh con thứ 3 không bị kỷ luật).

Bên cạnh đó, mỗi đảng viên cần có ý thức trách nhiệm thực hiện đúng chính sách dân số là sinh đủ 2 con để tập trung nuôi dạy con cho tốt; tích cực đấu tranh cho bình đẳng giới, loại trừ tư tưởng trọng nam, khinh nữ. Hơn hết, việc sinh đủ 2 con theo kế hoạch là bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em vì việc sinh con ngoài ý muốn, sinh con thứ 3 ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của phụ nữ, nhất là ở tuổi ngoài 40 sẽ đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe cho mẹ và con, ảnh hưởng đến công việc, cũng như tổ chức Đảng của cơ quan, đơn vị.

Bảo Ngọc (H.Long Thành)

Tin xem nhiều