En

Người lao động dôi dư không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi

12:01, 06/01/2023

(ĐN)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, bắt đầu từ ngày 15-1-2023, những lao động dôi dư khi sắp xếp lại tại các công ty thuộc 100% vốn nhà nước sẽ được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

(ĐN)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, bắt đầu từ ngày 15-1-2023, những lao động dôi dư khi sắp xếp lại tại các công ty thuộc 100% vốn nhà nước sẽ được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Người dân nhận lương hưu tại điểm chi trả P.Trung Dũng (TP.Biên Hòa)
Người dân nhận lương hưu tại điểm chi trả P.Trung Dũng (TP.Biên Hòa)

Quy định này được thực hiện theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29-11-2022 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư (được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21-4-1998 hoặc trước ngày 26-4-2002) khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1-5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp 3 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH. Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí…

Phương Liễu

Tin xem nhiều