Cách thức mở sổ ghi chép đối với cá nhân làm từ thiện

Cập nhật lúc 22:49, Thứ Tư, 07/09/2022 (GMT+7)

 Bà Nguyệt Thu (ngụ xã Bình Sơn, H.Long Thành) hỏi, quy trình mở sổ ghi chép trong việc vận động từ thiện đối với cá nhân được quy định ra sao?

- Vấn đề này được Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nguyễn Thanh Sơn cho biết, tại Điều 10 Thông tư 41/2022/TT-BTC ngày 5-7-2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện (có hiệu lực từ ngày 1-9-2022) quy định, cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện phải thực hiện các quy định sau đây:

Thứ nhất, phải mở sổ sách để ghi chép các khoản đã tiếp nhận đóng góp tự nguyện của các nhà tài trợ; các khoản đã phân phối và sử dụng từ nguồn này để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện một cách chính xác, trung thực, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ hai, việc ghi chép sổ sách phải thực hiện ngay khi bắt đầu thực hiện các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện. Số liệu ghi chép phải liên tục theo trình tự thời gian và phản ảnh đầy đủ các thông tin theo yêu cầu công khai số liệu…

Thứ ba, kết thúc đợt vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện cá nhân phải thực hiện chốt sổ, theo đó cộng toàn bộ số liệu thu, chi và tính ra số tồn chưa sử dụng để lập báo cáo và công khai số liệu theo quy định của pháp luật…

Thứ tư, đối với khoản tiếp nhận từ các nhà tài trợ để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện bằng tiền thì cá nhân vận động phải mở riêng tài khoản cho mục đích xã hội, từ thiện tại ngân hàng theo quy định, không được nhận tiền tài trợ cho mục đích xã hội, từ thiện vào chung tài khoản sử dụng chi tiêu cá nhân của người vận động. Trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật thì tùy theo điều kiện kho, bãi, khả năng bảo quản, vận chuyển, cá nhân vận động quyết định việc tiếp nhận các khoản tài trợ bằng hiện vật. Khi tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cá nhân vận động phải chịu trách nhiệm bảo quản an toàn, phân phối kịp thời số hiện vật đến các địa chỉ cần hỗ trợ...

Thứ năm, đối với các khoản đã phân phối và sử dụng từ nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, phải được ghi chép đầy đủ bao gồm: thời gian hỗ trợ, họ tên và địa chỉ người nhận, hình thức hỗ trợ bao gồm hỗ trợ bằng tiền, bằng hiện vật (ghi rõ loại hiện vật đã hỗ trợ) hoặc hỗ trợ bằng hạng mục xây dựng, sửa chữa...

Thứ sáu, ngoài các mẫu biểu các sổ tổng hợp số liệu theo quy định tại phụ lục số 03 kèm theo thông tư này có thể mở thêm sổ sách để theo dõi chi tiết các hoạt động (nếu cần thiết).                                            

Diễm Quỳnh (ghi)

.
.
;
.
.