En

Trả lời đơn của bà Hoàng Thị Nông

09:07, 01/07/2022

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Biên Hòa Lê Thị Mạnh Hà trả lời đơn của bà Hoàng Thị Nông (ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) phản ảnh về việc thi hành án vi phạm pháp luật về tổ chức bán đấu giá tài sản sai quy định liên quan đến trường hợp của bà Nông như sau:

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Biên Hòa Lê Thị Mạnh Hà trả lời đơn của bà Hoàng Thị Nông (ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) phản ảnh về việc thi hành án vi phạm pháp luật về tổ chức bán đấu giá tài sản sai quy định liên quan đến trường hợp của bà Nông như sau:

Nội dung đơn ký ngày 30-4-2022 của bà Nông có cùng nội dung đơn ký ngày 7-3-2022 của bà. Các nội dung trong đơn của bà Nông đều đã được Cục trưởng Cục THADS tỉnh xử lý, giải quyết theo các văn bản sau: Thông báo số 897/TB-CTHADS ngày 23-5-2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh về việc không thụ lý tố cáo của bà Hoàng Thị Nông; Kết luận nội dung tố cáo số 1024/KL-CTHADS ngày 7-6-2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục THADS H.Thống Nhất, nguyên chấp hành viên, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục THADS TP.Biên Hòa. Theo nội dung Kết luận nội dung tố cáo số 1024/KL-CTHADS thì các nội dung tố cáo đều là sai.

Ban PL-ĐS và BĐ

Tin xem nhiều