Mức thu mới trong đăng ký cư trú

Cập nhật lúc 21:22, Chủ Nhật, 31/07/2022 (GMT+7)

(ĐN)- Từ ngày 1-8, lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Đồng Nai sẽ thực hiện theo quy định mới theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Nghị quyết số 15) với nhiều quy định mới.

Theo đó, mức thu lệ phí quy định tại Nghị quyết số 15 được tính theo dịch vụ đăng ký thực hiện, không phân biệt mức thu giữa TP.Biên Hòa và các địa phương còn lại như trước đây.

Cụ thể mức thu đăng ký cư trú theo Nghị quyết số 15 như sau: Các dịch vụ đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo hộ, gia hạn tạm trú 1 người, gia hạn tạm trú theo danh sách, tách hộ thường trú, tạm trú, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú mức thu 10 ngàn đồng/lần đăng ký, gia hạn, điều chỉnh, xác nhận. Các dịch vụ đăng ký thường trú theo hộ gia đình, đăng ký thường trú 1 người, đăng ký tạm trú theo hộ gia đình, đăng ký tạm trú 1 người có mức thu 15 ngàn đồng/lần đăng ký.

Trước đó, theo Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu như sau: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mức thu 15 ngàn đồng (TP.Biên Hòa); 8 ngàn đồng (các địa phương còn lại). Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mức thu 20 ngàn đồng (TP.Biên Hòa); 10 ngàn đồng (các địa phương còn lại). Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mức thu 10 ngàn đồng (TP.Biên Hòa); 5 ngàn đồng (các địa phương còn lại). Gia hạn tạm trú mức thu 10 ngàn đồng (TP.Biên Hòa); 5 ngàn đồng (các địa phương còn lại).

Nghị quyết số 15 cũng quy định đối tượng miễn thu lệ phí: trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật. Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng. Công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh. Người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y…

An An

.
.
;
.
.