En

Đồng Nai có hơn 1.500 di tích phổ thông

08:03, 01/03/2020

(ĐN)- Sở VH-TTDL cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.500 di tích phổ thông, 57 di tích xếp hạng  (2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 29 di tích cấp quốc gia và 26 di tích xếp hạng cấp tỉnh).

Di tích địa đạo Suối Linh trước khi trùng tu, tôn tạo
Di tích địa đạo Suối Linh trước khi trùng tu, tôn tạo

(ĐN)- Sở VH-TTDL cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1.500 di tích phổ thông, 57 di tích xếp hạng  (2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 29 di tích cấp quốc gia và 26 di tích xếp hạng cấp tỉnh).

Theo quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 29-9-2018 của UBND tỉnh về quy định phân cấp, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bổ sung, cập nhật thông tin, số liệu một số nội dung phù hợp với thực tiễn. Việc phân cấp rạch ròi đã tăng tính chủ động, hiệu quả trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Qua hơn 1 năm thực hiện phân cấp quản lý di tích, hệ thống di tích đã được các cấp, các ngành quan tâm bảo vệ, trùng tu và tôn tạo để phát huy giá trị di sản văn hóa. Đã có 5 di tích được trùng tu, tôn tạo trong thời gian này, cụ thể: đình Phú Mỹ (H.Nhơn Trạch); địa đạo Suối Linh (H.Vĩnh Cửu); đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, Nhà hội Bình Trước, Nhà Xanh (TP.Biên Hòa); chùa Xuân Hòa (TP.Long Khánh). Riêng d án tu sa cp thiết di tích Nhà Xanh là d án chuyn tiếp t năm 2018 qua 2019.

My Ny

Tin xem nhiều