En

76 đơn vị kinh tế tập thể

09:03, 13/03/2023

(ĐN)- Tính đến hết năm 2022, H.Long Thành thành lập được 76 đơn vị kinh tế tập thể. Trong đó, có 30 HTX với hơn 11 ngàn xã viên, tổng số vốn điều lệ gần 68 tỷ đồng và 46 tổ hợp tác.

(ĐN)- Tính đến hết năm 2022, H.Long Thành thành lập được 76 đơn vị kinh tế tập thể. Trong đó, có 30 HTX với hơn 11 ngàn xã viên, tổng số vốn điều lệ gần 68 tỷ đồng và 46 tổ hợp tác.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể huyện, các đơn vị kinh tế tập thể tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền, đào tạo cán bộ không chuyên trách; hỗ trợ xã viên, tổ viên trong nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thời gian tới, ban chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể, thực hiện giải thể đơn vị hoạt động không hiệu quả. Cùng với đó, chú trọng phát triển các đơn vị mới nhằm đa dạng ngành nghề, lĩnh vực và phù hợp với điều kiện của địa phương.

Ban Mai

Tin xem nhiều