En

[Infographic] Một số kết quả về phát triển kinh tế của Đồng Nai trong 2 tháng đầu năm 2023

09:03, 07/03/2023

Trong 2 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng tình hình thế giới. Điều này đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng tình hình thế giới. Điều này đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thông tin: Hương Giang - Đồ họa: Hải Hà

Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai

 

Tin xem nhiều