Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn các cấp đạt trên 96%

Cập nhật lúc 11:37, Thứ Tư, 25/01/2023 (GMT+7)

(ĐN)- Thông tin từ Sở Nội vụ cho biết, năm 2022, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn các cấp đạt trên 96%; tỷ lệ hài lòng chung về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành đạt 92%; tỷ lệ tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên Tổng đài 1022 đạt trên 98,27%.

Cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa TP.Biên Hòa
Cán bộ công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa TP.Biên Hòa

Các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai nhiều mô hình sáng kiến trong giải quyết thủ tục hành chính như: giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực đất đai; mô hình ngày không hẹn, ngày không viết; mô hình tổ công nghệ số cộng đồng… qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 100% cơ quan hành chính 3 cấp tỉnh - huyện - xã triển khai gửi nhận văn bản điện tử; 100% cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý các đơn vị địa phương sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành, theo dõi tiến bộ, xác định cụ thể trách nhiệm từng cá nhân trong xử lý công việc…

Năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính; đặc biệt là tiếp tục có giải pháp cải thiện và nâng cao hơn nữa các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Hồ Thảo

.
.
;
.
.