En

Tiếp tục tập hợp, đoàn kết trí thức trong tỉnh

04:01, 10/01/2023

(ĐN)- Ngày 10-1, Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 mở rộng. Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

 

(ĐN)- Ngày 10-1, Liên hiệp các hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 mở rộng. Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội

Đến nay, Liên hiệp hội đã tập hợp và phát triển được 31 Hội thành viên và 5 Hội viên tập thể với hơn 25 ngàn hội viên, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực KH-CN.

Trong năm 2022, Liên hiệp hội đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tập hợp, đoàn kết trí thức được đổi mới; công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức KH-CN được quan tâm. Vị thế, vai trò chính trị - xã hội của Liên hiệp hội được tiếp tục khẳng định, tổ chức từng bước được củng cố. Nhiều chương trình phối hợp giữa Liên hiệp hội với các địa phương được sơ kết, đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn như: truyền thông, phổ biến kiến thức KH-CN; nghiên cứu, triển khai các hoạt động KH-CN; tổ chức các phong trào, hội thi, cuộc thi; tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Đại biểu thảo luận tại hội nghị
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về phương hướng hoạt động của Liên hiệp hội trong năm 2023. Trong đó tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức KH-CN trong tỉnh. Chủ động, tăng cường công tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các hội thành viên…

Dịp này, 13 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội đã được khen thưởng.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều