En

Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

05:01, 15/01/2023

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Đồng Nai năm 2023.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn H.Long Thành
Đoàn công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn H.Long Thành

Kế hoạch đề ra 7 nội dung thực hiện gồm: nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ATTP; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP; xây dựng, phát triển nguồn thực phẩm an toàn; bố trí nguồn lực cho công tác ATTP; phối hợp với ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác ATTP.

Kế hoạch nêu rõ, người đứng đầu các địa phương, đơn vị từ cấp tỉnh tới cơ sở phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh ATTP/ ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm các thành viên và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thành viên nhằm phát huy tối đa hiệu quả quản lý, đặc biệt là trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong công tác đảm bảo ATTP.

Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin tiên tiến, đồng bộ để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về ATTP; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về ATTP và ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh. Thông tin rộng rãi các nội dung của ứng dụng công nghệ thông tin để người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cùng khai thác, sử dụng.

Hải Yến

Tin xem nhiều