En

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh

05:10, 20/10/2022

(ĐN) - Ban TVTU vừa có quyết định về việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của tỉnh.

(ĐN) - Ban TVTU vừa có quyết định về việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của tỉnh. Ban chỉ đạo có 22 thành viên; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm phó trưởng ban.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của tỉnh đánh giá việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022
Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của tỉnh đánh giá việc thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của tỉnh thực hiện theo Quyết định số 08-QĐ/BCĐ ngày 19-4-2021 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của tỉnh.

Theo Ban chỉ đạo QCDC cơ sở của tỉnh, trong thời gian qua Ban chỉ đạo QCDC cơ sở ở các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội hướng dẫn và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo việc thực hiện QCDC; kịp thời ban hành chương trình, nhiệm vụ công tác và triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Qua đó đã đạt những kết quả tốt, tác động tích cực đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tỉnh nhà.

Để việc thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả tích cực hơn nữa, tại hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của tỉnh tháng 9-2022, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, sắp tới Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở của tỉnh nên kiểm tra nhiều hơn việc thực hiện QCDC cơ sở để vấn đề gì mang tính cá biệt, chưa tốt thì chấn chỉnh hoặc tìm cách giúp nơi đó thực hiện tốt hơn QCDC cơ sở.

Để thực hiện tốt QCDC cơ sở thì cả người lãnh đạo và người bị lãnh đạo đều phải làm tốt những quy định về QCDC cơ sở. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là người đứng đầu phải làm tốt việc công khai theo quy định để tạo ra môi trường dân chủ trong đơn vị. Không làm tốt QCDC sẽ gây ra những “ung nhọt” trong đơn vị.

Phương Hằng

Tin xem nhiều