En

Tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương

12:09, 08/09/2022

(ĐN) - Là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPĐP) và chính sách hậu phương quân đội giai đoạn 2016-2021 diễn ra sáng 8-9.

(ĐN) - Là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các Huyện ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPĐP) và chính sách hậu phương quân đội giai đoạn 2016-2021 diễn ra sáng 8-9.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Hồ Thanh Sơn đánh giá cao kết quả phối hợp thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục nghiên cứu, phối hợp để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ QSQPĐP trong giai đoạn mới. Trong đó, lãnh đạo kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; xây dựng các huyện, thành phố và tỉnh, thành các khu vực phòng thủ vững chắc, có tiềm lực mọi mặt, tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

 Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025
Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy lưu ý, cơ quan quân sự các cấp phải tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc tình hình; kịp thời xử lý và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là các tình huống phi truyền thống. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang các cấp vững mạnh toàn diện để trong hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ tham mưu quản lý, sử dụng nguồn đảng viên sau khi xuất ngũ trở về các địa phương, góp phần củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh; tìm giải pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, sẵn sàng động viên khi có tình huống. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, củng cố vững chắc khu vực địa bàn đóng quân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng quân sự các cấp trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, có vai trò, uy tín tại các cơ sở, địa phương.

Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều