En

Quan tâm nâng cao chất lượng trả lời ý kiến cử tri

12:06, 23/06/2022

(ĐN) - Sáng 23-6, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng đã chủ trì cuộc họp giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X.

(ĐN) - Sáng 23-6, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng đã chủ trì cuộc họp giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại cuộc họp
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại cuộc họp

Sau kỳ họp thứ 5, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri theo quy định. Sau tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận và tổng hợp 25 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh do Thường trực HĐND cấp huyện và các tổ đại biểu HĐND tỉnh chuyển về. Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản chuyển đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND tỉnh giám sát đối với các nội dung theo lĩnh vực phụ trách; các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND các huyện, thành phố giám sát đối với những ý kiến phản ảnh thuộc địa bàn ứng cử.

Qua giám sát cho thấy, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu, thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung trả lời chưa đảm yêu cầu về thời gian, chưa sát với nội dung mà cử tri kiến nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành quan tâm nâng cao chất lượng trả lời ý kiến cử tri. Các nội dung trả lời đúng trọng tâm, rõ trách nhiệm, thấu tình đạt lý, đúng thực tế, rõ thời gian, lộ trình thực hiện, tránh trả lời chung chung.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các ban chuyên môn HĐND tỉnh nghiên cứu đề xuất Thường trực HĐND tỉnh để tới đây có thể công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng các nội dung trả lời ý kiến của cử tri trước sau kỳ họp HĐND, giúp người dân tiện theo dõi, tạo đồng thuận thuận cho người dân.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều