En

Trao 11 giải cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022

12:05, 07/05/2022

(ĐN) - Tòa Giám mục Xuân Lộc, Ban Truyền thông và Văn hóa Giáo phận Xuân Lộc đã trao giải cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022.

 

(ĐN) - Tòa Giám mục Xuân Lộc, Ban Truyền thông và Văn hóa Giáo phận Xuân Lộc đã trao giải cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022.

Tác phẩm Về bên mẹ Tà Pao của tác giả Nguyễn Trung Phước (Đồng Nai) đoạt giải nhất cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Về bên mẹ Tà Pao của tác giả Nguyễn Trung Phước (Đồng Nai) đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất cho tác phẩm Về bên mẹ Tà Pao của tác giả Nguyễn Trung Phước (Đồng Nai). Hai giải nhì cho tác phẩm Cho kịp tiến độ của tác giả Nguyễn Cao Quý (Đồng Nai) và tác phẩm Nguyện Cầu của tác giả Nguyễn Văn Tuấn (TP.HCM). Ba giải ba cho tác phẩm Thánh địa La Vang của tác giả Lê Đức Vương (Đà Nẵng); tác phẩm Truyền thông Mục vụ của tác giả Trần Quốc Toản (Đồng Nai) và tác phẩm Đồng cảm của tác giả Phạm Nhựt Thưởng (TP.HCM) và 5 giải khuyến khích.

Cuộc thi được phát động từ ngày 16-11-2021 đến hết ngày 31-3-2022 với sự tham gia của 97 tác giả với 349 tác phẩm ảnh dự thi.

Một số hình ảnh cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022

Tác phẩm Cho kịp tiến độ của tác giả Nguyễn Cao Quý (Đồng Nai) đoạt giải nhì cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Cho kịp tiến độ của tác giả Nguyễn Cao Quý (Đồng Nai) đoạt giải nhì cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Nguyện Cầu của tác giả Nguyễn Văn Tuấn (TP.HCM) đoạt giải nhì cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Nguyện Cầu của tác giả Nguyễn Văn Tuấn (TP.HCM) đoạt giải nhì cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Thánh địa La Vang của tác giả Lê Đức Vương (Đà Nẵng) đoạt giải ba cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Thánh địa La Vang của tác giả Lê Đức Vương (Đà Nẵng) đoạt giải ba cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Truyền thông Mục vụ của tác giả Trần Quốc Toản (Đồng Nai) đoạt giải ba cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Truyền thông Mục vụ của tác giả Trần Quốc Toản (Đồng Nai) đoạt giải ba cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Đồng cảm của tác giả Phạm Nhựt Thưởng (TP.HCM) đoạt giải ba cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022
Tác phẩm Đồng cảm của tác giả Phạm Nhựt Thưởng (TP.HCM) đoạt giải ba cuộc thi ảnh Nét đẹp công giáo lần thứ 3 năm 2022

Hoàng Long

Tin xem nhiều