Tập huấn cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 16:27, Thứ Ba, 02/11/2021 (GMT+7)

(ĐN)- Ngày 2-11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung cùng 35 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung cùng 35 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung cùng 35 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ban tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc và phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 06/CTr-MTTW-UB ngày 30-6-2021. Phổ biến, quán triệt Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I : từ năm 2021 đến năm 2025… 

Sông Thao

.
.
;
.
.