En

Phê duyệt phương án phát triển rừng bền vững của 4 đơn vị

08:04, 05/04/2021

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi mới đây đã ký các quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của 4 đơn vị chủ rừng gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

(ĐN)- Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi mới đây đã ký các quyết định phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của 4 đơn vị chủ rừng gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Riêng Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai chưa được duyệt.

Dự kiến, giai đoạn 2021-2030, Đồng Nai cần 2 ngàn tỷ đồng để quản lý, phát triển rừng bền vững. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước gần 1,1 ngàn tỷ đồng, xã hội hóa khoảng 538 tỷ đồng, còn lại vốn từ dịch vụ môi trường rừng, sản xuất, kinh doanh và một số nguồn vốn khác.

Trong phương án quản lý rừng bền vững của mỗi đơn vị đều có: kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học cho giai đoạn 10 năm; kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, phát triển du lịch sinh thái, sản xuất nông - lâm - ngư kết hợp, chi trả dịch vụ môi trường rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, điều tra, kiểm kê rừng... Phương án quản lý rừng bền vững là cơ sở để các chủ rừng triển khai, mời gọi các dự án du lịch sinh thái rừng.

Ban Mai

Tin xem nhiều