Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo cáo thẩm tra nhiều nội dung quan trọng

03:07, 08/07/2020

(ĐN)- Tiếp tục Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, chiều nay 8-7, các đại biểu đã nghe đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp.

(ĐN)- Tiếp tục Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, chiều 8-7, các đại biểu đã nghe đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp.

Chiều
Chiều 8-7, các đại biểu HĐND tỉnh nghe đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh trình bày các tờ trình tại kỳ họp (ảnh: C.Nghĩa)

Trong đó, có tờ trình Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn 2 huyện: Vĩnh Cửu và Long Thành; tờ trình quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; tờ trình quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt và xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tờ trình quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh…

Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 3 nội dung gồm: Tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh; về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn H.Vĩnh Cửu và Long Thành.

Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra 5 nội dung gồm: Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 trên lĩnh vực văn hóa – xã hội; quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11-7-2014 của HĐND tỉnh về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 178/2010/NQ-HĐND ngày 2-7-2010 của HĐND tỉnh về việc trợ cấp cho công chức, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang cán bộ và người có công trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cũng báo cáo thẩm tra 16 nội dung trên lĩnh vực phụ trách.

Hạnh Dung – Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều