En

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 24 đến 29-2-2020)

09:02, 23/02/2020

- Ngày 24-2: Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh về triển khai các công trình trọng điểm.

Trong tỉnh:

- Ngày 24-2: Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh về triển khai các công trình trọng điểm.

- Ngày 25-2: Họp Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học, kế hoạch biên soạn văn kiện và báo cáo chính trị; họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện dự án rừng phòng hộ môi trường cảnh quan Biên Hòa.

- Ngày 26-2: Họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050 theo Luật Quy hoạch, lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tiến độ quy hoạch cù lao Hiệp Hòa.

- Ngày 28-2: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Lâm Viên

 

Tin xem nhiều