En

Doanh nghiệp có trách nhiệm cùng tham gia giải quyết việc làm

09:09, 08/09/2019

(ĐN) - Theo quy định trong khung chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quyền và trách nhiệm tham gia vào dự án để giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất.

(ĐN) - Theo quy định trong khung chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quyền và trách nhiệm tham gia vào dự án để giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất.

Công nhân xản xuất tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn
Công nhân xản xuất tại Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn

Cụ thể, các doanh nghiệp được phối hợp với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề; được tham gia xây dựng các giáo trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và hướng dẫn thực tập, các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành, nghề tuyển dụng hằng năm. Doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo hoặc đặt hàng với cơ sở giáo dục nghề để đào tạo người lao động khi tuyển vào làm việc. Doanh nghiệp ưu tiên tiếp nhận người lao động bị thu hồi đất thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.         

Quang Minh

Tin xem nhiều