En

Cung cấp thông tin thời sự mới đến các cấp ủy Đảng

04:05, 05/05/2017

(ĐN)- Sáng 4-5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo viên, nhằm quán triệt, cung cấp những thông tin thời sự mới của Đảng và Nhà nước đến các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

(ĐN)- Sáng 4-5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị báo cáo viên, nhằm quán triệt, cung cấp những thông tin thời sự mới của Đảng và Nhà nước đến các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin về việc nhận diện và phương pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; những vấn đề đặt ra đối với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi không có Mỹ tham gia và sự thích ứng của Việt Nam trong tình hình mới; triển khai, tuyên truyền những chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mới.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã hướng dẫn việc đăng ký nêu gương, cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Theo đó, từ năm 2017- 2021, hàng năm tất cả các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong khối đều phải thực hiện đăng ký nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII).

Nội dung đăng ký nêu gương phải được thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và hàng năm các tổ chức Đảng đều có nhận xét, đánh giá việc đăng ký nêu gương.

Phương Hằng

Tin xem nhiều