En

Tiếp tục lắp đặt 6 trạm quan trắc tự động nước thải

09:05, 03/05/2015

(ĐN)- Thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, theo kế hoạch trong năm nay 5 khu công nghiệp là: Agtex Long Bình, Nhơn Trạch 3, Xuân Lộc, Giang Điền và Suối Tre sẽ được lắp đặt 6 trạm quan trắc tự động nước thải.

(ĐN)- Thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, theo kế hoạch trong năm nay 5 khu công nghiệp là: Agtex Long Bình, Nhơn Trạch 3, Xuân Lộc, Giang Điền và Suối Tre sẽ được lắp đặt 6 trạm quan trắc tự động nước thải. Hiện tại đã lắp đặt 13 trạm quan trắc tự động để quan trắc nước thải, tất cả các trạm quan trắc này đều truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên - môi trường để theo dõi. Đến cuối năm 2014, đã thực hiện quan trắc, giám sát nước thải tại 24 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Quốc Khánh

Tin xem nhiều