Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp ý dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới

11:04, 14/04/2014

(ĐN)- Ngày 14-4, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh và Võ Văn Chánh đã nghe các thành viên Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh góp ý về nội dung dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

(ĐN)- Ngày 14-4, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh và Võ Văn Chánh đã nghe các thành viên Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh góp ý về nội dung dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, các sở, ngành cần đánh giá một cách cụ thể, chính xác những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại định hướng tiếp theo. Trong đó, về vốn huy động xây dựng nông thôn mới cần phân rõ vốn trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và vốn đầu tư vào sản xuất. Tất cả các nội dung triển khai đều phải tập trung vào việc đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra vào năm 2015, nhất là các mô hình điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều