Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực

Phương Hằng
17:16, 09/07/2024

(ĐN)- Chiều 9-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy, Phạm Xuân Hà đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 của BCĐ 35 Tỉnh ủy về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình mới và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh thông tin kết quả hoạt động của BCĐ 35 Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Phương Hằng

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực BCĐ 35 Tỉnh ủy và BCĐ 35 các huyện, thành phố và tương đương, 6 tháng đầu năm nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong toàn tỉnh nắm bắt thông tin dư luận xã hội.

Tích cực theo dõi, chủ động chia sẻ những thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác với thông tin, bài viết có nội dung xấu, độc, xuyên tạc, sai sự thật, nhất là trên không gian mạng để kịp thời định hướng dư luận nhân dân trong việc tiếp nhận thông tin đúng đắn, chính thống.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hằng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực BCĐ 35 Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà đề nghị, BCĐ 35 các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII; các quy định, các hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sử dụng đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống”, lấy “xây” làm cơ bản, lâu dài. Tăng cường phổ biến tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là giới trẻ về truyền thống văn hoá, thành quả cách mạng của Đảng, dân tộc, hình ảnh tiêu biểu của quê hương, đất nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tạo thành dòng chủ đạo “phủ xanh” thông tin tích cực, pha loãng, lấn át, giảm tác động ảnh hưởng của thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; những thành tựu của đất nước ta… Qua đó làm cơ sở lý luận, nền tảng vững chắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Phương Hằng

Tin xem nhiều